Regulamin sklepu www.centrumbronijanki.pl

 

1.Postanowienia ogólne

Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na naszej stronie pod www.centrumbronijanki.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.12.2014  i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym pod adresem www.centrumbronijanki.pl

Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym pod adresem www.centrumbronijanki.pl Kupujący  oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu. 

2. Właściciel sklepu internetowego

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.centrumbronijanki.pl jest firma:

P.H.U. SQUAD QUAD

z siedzibą:

w Warszawie

ul. Duracza 8 m. 42,

posiadająca koncesję MSWiA nr: B-101/2004

zarejestrowana przez Prezydent M. St. Warszawy 

NIP: 118-000-98-58,  

REGON: 010094520.

Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.centrumbronijanki.pl

3. Ceny zawarte w sklepie

Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu www.centrumbronijanki.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23%  podatek VAT.

Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

Ceny towarów podane na stronie www.bronjanki.pl nie zawierają kosztów wysyłki.

4. Zamówienia i dostawa

Zamówienia przyjmowane są poprzez koszyk na stronie www.centrumbronijanki.pl, drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.

Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym - sklepem www.centrumbronijanki.pl

Zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 12 (wysyłane za pośrednictwem kuriera) realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego.

Do każdego zamówienia wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.

www.centrumbronijanki.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.

 

Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar na poprzez:

-przelew bankowy na konto sklepu,

-szybkie płatności Przelewy24,

-płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską, za pomocą Poczty Polskiej lub osobiście przez pracownika www.centrumbronijanki.pl w zależności od dokonanego przez kupującego wyboru.

Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):

-Kurier 14 zł

-Kurier 19 zł (przesyłka za pobraniem)

Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu  www.centrumbronijanki.pl są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego.

 

Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

-Poczta Polska – 2 do 3 dni (przesyłka priorytetowa),

-Kurier  – na następny dzień roboczy,

 

Podczas odbioru zamówienia ze sklepu  należy sprawdzić w obecności doręczyciela stan paczki. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.

www.centrumbronijanki.pl zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów przesyłki poniesionych w związku z transportem zamówionych towarów w przypadku nie odebrania przez Zamawiającego bez podania jej przyczyny.

 

5. Zwroty towaru

Zwrot Towaru:

1. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość ( zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (...), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością (urządzenie - np. komputer, wszelkie inne dołączone urządzenia i akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu - faktura lub paragon, itp.), a sam komputer oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

2. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. W przypadku nie dopełnienia któregoś z powyższych warunków przez kupującego, zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia przesyłki zwrotnej lub zarzutu bezskuteczności wobec odstąpienia od umowy.

3. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto bankowe, tu prosimy podać numer konta, albo przez przekaz pocztowy na podany adres.

4. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy zwracane pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.

5. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

6. Reklamacje

Wszystkie produkty będące w ofercie www.centrumbronijanki.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

www.centrumbronijanki.pl zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy.

Reklamowany produkt należy wysłać na adres sklepu www.centrumbronijanki.pl tj.: 05-090 Janki, Al. Krakowska 22 A

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 

  •          imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  •          datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  •          przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  •          wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  •          Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  •          Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  •          Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki przez sklep.

www.centrumbronijanki.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Konsument może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej.

2. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzyg-nięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez
Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

3. Formularze wniosków, o których mowa powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi
znajduje się na stronie internetowej
www.uokik.gov.pl.


4. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.


5. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd
Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.


6. Zamawiający, będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem:
www.federacja-konsumentów.org.pl.

7. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem 501 602 163 lub drogą elektroniczną na adres biuro@bronjanki.pl

 

Polityka plików cookies

 

Niniejsza Polityka plików cookies dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej www.centrumbronijanki.pl, której właścicielem jest firma P.H.U. SQUAD QUAD


Czym są pliki "cookies"?

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji. 

Jakiego rodzaju plików "cookie" używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy? 

Sesyjne pliki cookie 
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. 

Pliki cookie służące do analiz 
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści otwierane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu. 

Pliki cookie używane do targetowania 
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji. 

Usuwanie plików "cookies" 
Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, korzystając z poniższych linków. 

Internet Explorer

- Firefox

- Google Chrome

- Safari