Senior Care Monika Karmańska

Opieka seniorów w Krakowie - Helme - Opiekunki do osób starszych


Profesjonalna opieka dla osób starszych w Krakowie w Helme jest ceniona, ponieważ odbywa się w środowisku seniora. To wygodne i bezpieczne oraz wiąże się z niższymi kosztami w stosunku do opieki realizowanej w domach spokojnej starości. W Helme opłaty są dopasowane do zakresu opieki. W zakładach opiekuńczych ustala się wysoki procent emerytury jako opłatę należną za pobyt, a w Helme wygląda to zupełnie inaczej. Firma ta realizuje misję pomocy osobom starszym w komfortowych i swobodnych warunkach. Warto przedstawić opiekunkom własne potrzeby, aby oferta była dokładnie taka, jakiej się oczekuje. Wówczas nie będzie zastrzeżeń do zakresu opieki.

Helme

Senior Care Monika Karmańska
Tel.: 724616148
Szlak 77 / 222
31-153 Kraków
małopolskie
NIP: 6771483442
WWW: